Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi sử dụng hoặc cung cấp thông tin cho trang web của chúng tôi. 

Rivera Park Saigon là một trang web về bất động sản được sở hữu bởi Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land). Trang web riverapark-saigon.com.vn phục vụ cho mọi đối tượng cá nhân và tổ chức có nhu cầu tìm hiểu thông tin, sản phẩm dịch vụ cụ thể của dự án Rivera Park.

Chúng tôi tôn trọng quyền cá nhân của những người sử dụng trang web này. Thông tin cá nhân được thu thập trên website được xem là một vấn đề nghiêm túc của chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách bảo mật thông tin cá nhân dưới đây để hiểu rõ hơn về chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân. 

1. Phạm vi áp dụng

Nội dung của chính sách bảo mật thông tin cá nhân bao hàm cách chúng tôi xử lý những thông tin cá nhân đã thu thập hoặc tiếp nhận được. “Thông tin cá nhân” nghĩa là những thông tin nhằm nhận biết cá nhân của bạn như tên, địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại và những thông tin khác không có sẵn trong đại chúng. Những trang web hoặc dịch vụ khác nối kết từ/đến trang web này sẽ có những chính sách riêng của họ mà bạn có thể xem bằng việc kích hoạt vào những đường truyền tương ứng (nếu có).

Tất cả những nhận xét, bình luận, đề xuất hoặc các thông tin ngoài dữ liệu cá nhân được gửi đến cho chúng tôi sẽ được xem là tự nguyện cung cấp cho Long Giang Land trên cơ sở không bảo mật và không có tính sở hữu.

2. Sử dụng thông tin

Long Giang Land không bán, không cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác hay bên thứ ba không rõ nguồn gốc trừ khi nhằm mục đích cung cấp cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi có thể thống kê, xử lý dữ liệu và công bố kết quả dựa trên thông tin của tất cả những người đã gửi thông tin tới chúng tôi. Khi công bố kết quả thống kê, chúng tôi không công bố thông tin của từng cá nhân cụ thể mà sẽ công bố kết quả là số liệu tổng hợp trên toàn bộ dữ liệu cá nhân của nhiều người.

3. Tiết lộ thông tin

Chúng tôi tin vào việc chia sẻ thông tin nhằm kiểm tra, ngăn ngừa hoặc có hành động kịp thời trước những hoạt động phi pháp, những sự gian lận, nghi vấn, những tình huống hứa hẹn sự đe dọa đến an toàn thể chất của bất cứ người nào, những vi phạm các điều khoản của Long Giang Land về sử dụng thông tin cá nhân, hoặc khi được luật pháp yêu cầu.

Khi cung cấp thông tin cho trang web này, bạn mặc nhiên đã đồng ý với điều khoản sử dụng thông tin và tiết lộ thông tin quy định trong Chính sách bảo mật này.

Long Giang Land có toàn quyền thay đổi hay cập nhật Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Khi có bất kỳ một sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng trên trang web này để bạn biết được nội dung và hình thức thay đổi đó. Mọi sự thay đổi hoặc bổ sung đó sẽ có giá trị ngay khi được đăng trên trang web này. Bạn vui lòng kiểm tra lại theo định kỳ, nhất là trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho đối tác (các nhà cung cấp dịch vụ) đang hỗ trợ chúng tôi trong việc quản lý các trang web của Intreal. Những đối tác này được ràng buộc bởi một hợp đồng để đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. 

4. Kiểm soát thông tin cá nhân

Long Giang Land cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau về mức độ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Điều khoản liên quan tới việc sử dụng website của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (gọi tắt là Long Giang Land), áp dụng với tất cả tổ chức, cá nhân tạo tài khoản, sử dụng thông tin và giao dịch trên Website riverapark-saigon.com.vn. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng website này được hiểu là đã đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản dưới đây:

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng

1.1. Tất cả các nội dung của website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải đều thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Long Giang Land. Long Giang Land có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của website này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

1.2. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài nguyên website cho mình nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của Pháp luật. Long Giang Land khuyến khích sử dụng việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Long Giang Land.

1.3. Long Giang Land không chấp nhận và không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên của website, đặc biệt đối với việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên của website vào các mục đích sau:

 1.3.1. Chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

 1.3.2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác;

 1.3.3. Gây thiệt hại hay gây bất lợi cho người khác;

 1.3.4. Gây rối trật tự an ninh mạng;

 1.3.5. Vi phạm pháp luật hình sự;

 1.3.6. Sử dụng website này vào mục đích khác với mục đích thương mại;

 1.3.7. Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác;

 1.3.8. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;

 1.3.9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp hay bị cấm bởi quy định của pháp luật;

 1.3.10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Long Giang Land

 2. Loại trừ trách nhiệm:

2.1. Long Giang Land không có trách nhiệm đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào rằng nội dung của website này là không có lỗi. Long Giang Land sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật trên website nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời.

2.2. Long Giang Land không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp trong trường hợp việc truy cập website này không thực hiện được, bị trì hoãn, hoặc chậm trễ về mặt thời gian, người sử dụng có thể không chuyển được các thông tin của mình hoặc các thông tin này có thể không được xử lý nhanh hoặc người sử dụng không tải được thông tin đúng lúc.

2.3. Liên kết giữa website của Long Giang Land và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Long Giang Land. Long Giang Land không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các website đó.

2.4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

 3. Các quy định khác

3.1. Các Điều khoản miễn trách nhiệm đối với Long Giang Land được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do Long Giang Land cung cấp.

3.3. Long Giang Land có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng website hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành website mà không có nghĩa vụ thông báo. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

...