Thông cáo báo chí: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 24 tháng 04 năm 2017

Ngày 21/4/2017, Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang - Long Giang Land, với mã chứng khoán LGL đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đến dự Đại hội có sự tham dự của 164 cổ đông, đại diện cho 32,125,526 cổ phần tương đương 92.87%  % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương & sôi nổi, Đại hội đã hoàn tất toàn bộ các chương trình đã đề ra với các nội dung chính như sau:

Đại hội đã được nghe các báo cáo do Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát của Công ty trình bày như sau:

 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Điều hành;
 • Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
 • Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán;

Các cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

 • Các chỉ tiêu KQ SXKD đạt được trong năm 2016 :

ĐVT: Việt Nam Đồng

STT CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH

NĂM 2016

THỰC HIỆN NĂM 2016 % so với KH
1 DOANH THU THUẦN 240.000.000.000 236.806.416.213 98%
3 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 14.000.000.000 5.249.751.228 37.5%
5 VỐN ĐIỀU LỆ* 345.987.670.000 345.966.840.000 99.99%
 • Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

ĐVT: Việt Nam Đồng

STT CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN 2016

 

KẾ HOẠCH

NĂM 2017

%
1 DOANH THU THUẦN 236.806.416.213 1000.000.000.000 +322%
2 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 5.249.751.228 100.000.000.000 +1.805%
3 VỐN ĐIỀU LỆ 345.966.840.000 532.500.000.000 +54%

Theo kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội cổ đông thông qua, trong năm 2017 Long Giang Land sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án Rivera Park Sài Gòn với 708 căn hộ và bàn giao 378 căn hộ tháp B của Dự Án Rivera Park Hà Nội.

Đại hội cũng đã nghe & thông qua các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình Đại hội cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

 • Thông qua chủ trương chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu năm 2017 với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ hiện tại là 345.966.849.000 đồng.
 • Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ lên 500.000.000 đồng trong năm 2017 với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 & phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng cho các cổ đông chiến lược và nhà đầu tư khác.

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021 với các thành viên như sau:

 • Hội Đồng Quản Trị Công ty:
 • Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Duy Kiên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Mai Thanh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Toàn Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT mới của Long Giang Land ra mắt cổ đông

 • Ban Kiểm Soát Công ty:
 • Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Trưởng Ban Kiểm Soát
 • Bà Lưu Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm Soát
 • Bà Hồ Kim Vân – Thành viên Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2017 - 2021

Có thể nói, với thành phần Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát nêu trên, Long Giang Land đã bước sang một giai đoạn mới trong quá trình phát triển của mình với 4/5 thành viên HĐQT mới được bầu đều là thành viên độc lập.

Cũng tại đại hội, sau 16 năm, lần đầu tiên Long Giang Land chính thức bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới không kiêm nhiệm (trước đây Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty kiêm Tổng Giám Đốc):

 • Hội Đồng Quản Trị Công ty đã chính thức bổ nhiệm ông Hồ Hồng Hà, sinh năm 1972 – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh –  nguyên Giám đốc khu vực miền Bắc ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – OCB giữ vị trí Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Ông Hồ Hồng Hà - Tân tổng giám đốc của Long Giang Land

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & Tổng Giám Đốc Công ty được bầu và bổ nhiệm đã phát biểu ý kiến trước Đại hội, trong đó:

 • Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty đã điểm lại các kết quả đạt được của Công ty trong nhiệm kỳ của HĐQT vừa qua và với kết quả quan trọng nhất là Công ty đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng 2011-2013, đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ trong 2 năm 2015- 2016.

Ông Giang cũng đã trình bày các mục tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển của Công ty nhiệm kỳ 2017- 2021: phấn đấu đạt các chỉ tiêu tối thiểu là vốn điều lệ 1000 tỷ đồng, doanh thu 2000 tỷ đồng & lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng vào năm 2021.

 • Ông Hồ Hồng Hà, Tổng Giám Đốc đã trình bày trước Đại hội Chương trình hành động của mình với 3 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

+ Ổn định bộ máy tổ chức Công ty, nâng cao tính chuyên nghiệp & hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

+ Nâng cao năng lực tài chính Công ty thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn, phát hành trái phiếu, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

+ Thúc đẩy tốc độ và hiệu quả công tác kinh doanh các sản phẩm bất động sản của Công ty.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 12h00 trưa cùng ngày và thành công tốt đẹp. Đại hội này là một sự kiện lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Long Giang Land. Với các kế hoạch đã công bố tại Đại hội, có thể nói Long Giang Land đã chính thức bước vào giai đoạn phát triển nhanh nhất từ trước đến nay.Quay lại
© Copyright / content by riverapark

Các tin khác


Ngày 10 tháng 02 năm 2018

Long Giang Land: Dấu ấn 2017, đón thành công 2018

2017 - Long Giang Land thực sự trở lại mạnh mẽ không chỉ với doanh thu ngàn tỷ, lợi nhuận đột biến mà quan tr
Chi tiết

Ngày 10 tháng 02 năm 2018

Chuỗi dự án mang tên Rivera Park – Hiện tượng lạ trên thị trường bất động sản

Long Giang Land là một trong ít những doanh nghiệp BĐS đi đầu trong công tác tạo lập được uy tí
Chi tiết

Ngày 02 tháng 02 năm 2018

Long Giang Land tăng lãi 8 lần sau 3 tháng

Việc bàn giao dự án tại TP HCM giúp đơn vị này ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng đột biến trong qu&y
Chi tiết

Ngày 02 tháng 02 năm 2018

Long Giang Land: Lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2017 do bàn giao dự án RPSG

Lợi nhuận của LGL trong năm 2017 đạt 106,36 tỷ đồng là do doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu từ việc bàn gi
Chi tiết

Ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ra mắt thương hiệu quản lý tòa nhà Rivera Homes – Cú đột phá của Long Giang Land

Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, mới đây Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Chi tiết